Veelgestelde vragen

Hoe komt een koop tot stand?

Zodra de verkoper en koper het (via een makelaar) eens zijn geworden over de prijs, opleveringsdatum en ontbindende voorwaarden worden deze afspraken door een makelaar vastgelegd in een koopovereenkomst/koopakte.

Wat is een koopovereenkomst/koopakte?

Om verwarring bij u te voorkomen; een koopovereenkomst en koopakte betekenen in de praktijk hetzelfde. Sinds 2003 is het verplicht om bij de koop van een woning een koopovereenkomst/koopakte op te stellen.

In de koopovereenkomst/koopakte worden alle afspraken tussen koper en verkoper beschreven.

De volgende onderdelen worden in een koopovereenkomst/koopakte beschreven:

 • De koopsom van een woning
 • Ontbindende voorwaarden van de koper
 • De leveringsdatum van een woning
 • Beschrijving van roerende zaken die eventueel worden overgenomen
 • De prijs van roerende zaken
 • Overige afspraken

Is een mondelinge overeenkomst bindend?

Tot 2003 was een mondelinge overeenkomst rechtsgeldig. Sinds 2003 is het geen verplichting meer om een mondelinge overeenkomst na te komen bij de aanschaf van een huis. Zorg er daarom voor dat je na een mondelinge overeenkomst de overeenkomst, tussen koper en verkoper, ook schriftelijk vast laat leggen bij een makelaar.

Wat zijn ontbindende voorwaarden?

Ontbindende voorwaarden zijn een belangrijk onderdeel van een koopcontract/koopakte. Door het opnemen van ontbindende voorwaarden in een koopcontract verschaf je voor jezelf een extra stok achter de deur mocht de koop, om wat voor reden dan ook, niet doorgaan.

Wanneer je als koper wilt bieden op een woning moet je de ontbindende voorwaarden bij het uitbrengen van het bod kenbaar maken. Dit is voor de verkoper onderdeel van het bod aangezien de koper hierdoor voor de verkoper interessant of juist minder interessant wordt.

Enkele voorbeelden van ontbindende voorwaarden kunnen zijn:

Financiering

Bij het opstellen van het (voorlopig) koopcontract is het voor de koper verstandig om op te nemen dat de aankoop van een woning niet doorgaat als hij de financiering niet rond kan krijgen voor datum X. Gemiddeld zijn er zo’n vijf á zes weken nodig om de financiering voor een woning rond te krijgen. Houd voor deze ontbindende voorwaarde in ieder geval dus zes weken aan.

Nationale Hypotheek Garantie (NHG)

Veel woningkopers sluiten Nationale Hypotheek Garantie af bij hun hypotheek. NHG geeft je als koper vele voordelen, zoals: een lagere rente en meer zekerheid voor jou en de bank. Helaas lukt het niet iedereen om de NHG af te sluiten. Het is daarom aan te raden om hierover een ontbindende voorwaarde in het koopcontract te laten opnemen waarin staat dat de aankoop niet door hoeft te gaan als je geen hypotheek kan afsluiten met NHG. NHG kan aangevraagd worden tot een bedrag van maximaal €245.000,-.

Uitkomst bouwtechnische keuring

Een bouwtechnische keuring is een onderzoek naar de gehele staat van een woning/onroerend goed. Deze keuring wordt gedaan door een bouwtechnisch specialist. Neem daarom in je koopcontract altijd een maximaal bedrag aan onderhoudskosten op, mochten er grote gebreken of onderhoudskosten geconstateerd worden. Op deze manier kun je altijd afzien van de aankoop.

 Vergunning van de gemeente

Ben je ondernemer en wil je vanuit huis werken of ben je van plan om zwaar te verbouwen aan je koopwoning? Dan heb je een vergunning nodig van de gemeente. Het is aan te raden om hierover een ontbindende voorwaarde in het koopcontract te zetten wanneer de vergunning niet wordt verstrekt.

Opstellen van ontbindende voorwaarden

Het opstellen van ontbindende voorwaarden kan je als koper zelf doen, echter als de voorwaarden onduidelijk zijn geformuleerd kan dat tot juridische problemen leiden. Het is daarom aan te raden om ontbindende voorwaarden op te laten stellen door een makelaar, aangezien zij precies weten hoe ze bepaalde ontbindende voorwaarden moeten formuleren.

Hoeveel bedenktijd heb ik na het tekenen van een koopakte?

De bedenktijd na het tekenen van een koopcontract bedraagt 3 dagen. Binnen deze 3 dagen kunt u het getekende koopcontract zonder reden of bijkomende kosten ontbinden. Wanneer zowel de kopende- als verkopende partij het koopcontract hebben ondertekend gaat de bedenktijd om 00:00 uur in. De bedenktijd eindigt 3 dag later op 23:59 uur.

Voorbeeld: het koopcontract is op dinsdag door beide partijen ondertekent, de bedenktijd gaat dan woensdag om 00:00 uur in en eindigt op vrijdag om 23:59 uur.

Wat betekent ‘kosten koper’?

Kosten koper, of terwijl k.k., is een aankoopstructuur van woningen/onroerend goed waarbij de koper naast de koopsom ook de wettelijke bijkomende kosten moet betalen. Deze bijkomende kosten bestaan uit: notariskosten, de inschrijving van de aktes bij het kadaster en 2% overdrachtsbelasting.

Wat betekent ‘vrij op naam (v.o.n.)’?

De vraagprijs voor een woning kan kosten koper (k.k.) of vrij op naam (v.o.n.) zijn. Dit bepaalt de verkopende partij. Vrij op naam houdt in dat je als koper, bovenop de koopsom, geen extra kosten voor de woning hoeft te betalen. De kosten die je in het geval van vrij op naam dus niet hoeft te betalen zijn de notariskosten en overdrachtsbelasting.

Vrij op naam kom je in de praktijk vaak meer tegen bij nieuwbouw dan bij bestaande bouw.

Welke voordelen levert een aankoopmakelaar op?

Het kiezen voor een aankoopmakelaar brengt vele voordelen met zich mee. Het levert o.a. ontzorging, tijdsbesparing, maar ook geldbesparing op.

De voordelen van een aankoopmakelaar via Boekholt & partners zijn:

 • De kennis van de lokale huizenmarkt en kan een goede schatting maken over de waarde van een woning
 • De makelaar voert onderhandelingsgesprekken om de koopsom zo laag mogelijk te krijgen
 • Tijdsbesparing door deskundige afwikkeling aankoopmakelaar
 • De aankoopmakelaar is een gesprekspartner die alleen het beste voor u wil
 • De aankoopmakelaar heeft een netwerk van taxateurs, hypotheekadviseurs en notarissen om zich heen die kunnen worden ingeschakeld
 • Inspectie bouwkundige staat
 • Advies over bouwtechnische keuring (noodzakelijk of niet)
 • Controleert de afrekening en de akte van levering bij de notaris

Hoe kan ik een woning bezichtigen via Boekholt & partners?

Bij Boekholt & partners zijn we van 09:00 uur tot 17:30 uur telefonisch bereikbaar om een bezichtiging in te plannen. Het nummer waarop we zijn te bereiken is: 050 – 311 46 46.

Via de mail heeft u tijdens kantoortijden binnen 24 uur van ons een reactie. Geef wel direct door welke dagen u het beste uitkomen, zodat we direct een bezichtiging voor u kunnen inplannen.

Is de woning van mij als ik de vraagprijs bied?

Nee, als u de vraagprijs biedt is de verkoper niet verplicht om de woning ook voor de vraagprijs te verkopen. ‘De vraagprijs van een woning moet worden gezien als een uitnodiging om een bod uit te brengen’, aldus de Hoge Raad.

Wat is overdrachtsbelasting?

Overdrachtsbelasting is de belasting die je betaalt voor het kopen van een huis. De overdrachtsbelasting in 2017 bedraagt: 2%.

Wat houdt courtage in?

Courtage is de vergoeding voor een makelaar. De courtage is vaak een vooraf afgesproken bedrag of een percentage van de koopsom. Zodra een makelaar door bemiddeling een overeenkomst, tussen koper en verkoper, tot stand heeft weten te brengen, heeft hij recht op courtage. De courtage wordt uiteindelijk betaald bij de notaris.

Hoeveel makelaars zijn betrokken bij de verkoop van mijn woning?

In principe krijgt u een vaste makelaar toegewezen tijdens het gehele verkoopproces, echter is het voordeel van de grote omvang van ons kantoor is dat u niet afhankelijk bent van één makelaar. Mocht uw vaste makelaar niet in de gelegenheid zijn, dan kan dit moeiteloos worden overgenomen door een van onze collega’s.

Wat houdt een vanaf-prijs in? 

Veel makelaars en woningverkopers kiezen voor de traditionele vraagprijs. Bij Boekholt & partners werken we het liefst met een vanaf-prijs; de vanaf-prijs is de minimale startprijs de een potentiële koper moet bieden.

De vanaf-prijs biedt voor de verkoper een aantal voordelen:

 • De woning valt door de lagere vanaf-prijs meer op onder een bredere groep zoekers in Funda.nl, daarnaast zien woningzoekers ook vaker uw woning tussen de zoekresultaten.
 • Doordat woningzoekers eerder je woning zien, zal dit leiden tot meer bezichtingsaanvragen en biedingen
 • Bij een vanaf-prijs komt in de praktijk vaak een hogere verkoopprijs voor een woning tot stand
 • De beslissing over de verkoopprijs van de woning blijft altijd bij de verkoper

Wie maakt er foto's van mijn woning? 

Het beeldmateriaal wordt verzorgd door Hinry Holthof van in2photgraphy; hij monteert een woonhuisfilm, 360˚ foto’s en maakt daarnaast (lucht)foto’s van uw woning. Boekholt & partners zorgt ervoor dat u tijdens het verkoopproces hier geen inspanningen voor hoeft te leveren. 

Wat is een optie?

Een optie is een periode om uit te kunnen zoeken of je verder wilt met de nieuwbouwwoning of niet. We houden de kavel tijdelijk kosteloos gereserveerd voor je. De duur van de optie is in overleg. Tijdens de optie zorgen we ervoor dat je alle informatie compleet krijgt om een beslissing te kunnen nemen. We hebben daarom een samenwerking opgestart met een aantal specialisten op onderstaande gebieden:

a. de financiering van een (nieuwbouwbouw)woning

b. de verkoop van de eventuele eigen woning (waardebepaling)

c. de mogelijkheden van woningaanpassing (meerwerk)

a. Kan ik de nieuwe woning betalen?

De meest optimale financiering hangt af van je persoonlijke omstandigheden (o.a.: eigen woning/huursituatie, restschuld, eigen geld, ouders financieren mee etc.). Daarom adviseren wij je om geheel vrijblijvend een erkend hypotheekadviseur van Daleman & De Jong (link invoegen www.daleman-dejong.nl) je financiële gevolgen en de haalbaarheid van de koop voor je in kaart brengen.

b. Ik heb een eigen woning en nu?

Indien je in het bezit bent van een eigen woning, is het voor het totale financiële plaatje van belang de waarde en/of (overwaarde/restschuld) te laten bepalen van je eigen woning. In dit kader biedt Boekholt & partners makelaardij en onze directe partner ben-s.nl je een vrijblijvende waardebepaling/verkoopadvies aan.

Wanneer je eerst de eigen woning wilt verkopen alvorens over te gaan tot koop van de nieuwbouwwoning zijn er diverse mogelijkheden. Je kunt in overleg een wat langere optie krijgen op een kavel onder voorbehoud van de verkoop van de eigen woning. Of je koopt de nieuwbouwwoning onder voorbehoud verkoop van de eigen woning met daaraan gekoppeld een bepaalde termijn. Informeer gerust naar de mogelijkheden.

c. Aanpassen woning naar eigen wens (meerwerk)

Een bouwbedrijf biedt haar kopers vele keuzemogelijkheden aan om de woning helemaal naar eigen wens te maken. Deze keuzemogelijkheden staan beschreven in de kopers keuzelijst en bestaat meestal uit 3 delen:

 • Ruwbouwlijst: bijv. woningverlenging, garage etc.
 • Afbouwlijst: bijv. wandcontactdozen, loze leidingen etc.
 • Showroom: bijv. keuken, sanitair en tegelwerk

Indien je tot koop bent overgegaan van de woning en de bouwer aangeeft de bouw in te plannen, worden de keuzes vastgelegd bij de bouwer tijdens een gesprek met de kopers begeleider. Dit zogenaamde meerwerk is weer mee te financieren in de hypotheek.

Koopbeslissing

Je weet inmiddels wat je kunt lenen en wat je bijbehorende maandlasten zijn. Je weet ook wat de eventuele eigen woning zou moeten opbrengen of je hebt deze inmiddels al verkocht. Je weet globaal wat je aan extra posten wilt meenemen aan meerwerk voor de woning. Kortom, tijd om een keuze te gaan maken. Wanneer je wilt kopen, maar je eigen woning eerst nog moet verkopen, dan is het bij sommige projecten mogelijk om de optie met een optieverklaring onder voorbehoud verkoop eigen woning te verlengen (informeer naar de voorwaarden). Wanneer je geen eigen woning meer te verkopen hebt en tot koop wenst over te gaan maken we een koop-/aannemingsovereenkomst voor je op.

Wat houdt de koop-/aannemingsovereenkomst in?

In de koop-/aannemingsovereenkomst verplicht de aannemer zich tot het bouwen van de woning en het leveren van de bijbehorende grond. De koper wordt verplicht tot het betalen van o.a. de koopsom. In de overeenkomst staat meestal opgenomen:

 • Het voorbehoud van financiering van 2 maanden
 • De opschortende voorwaarden dat de aannemer voldoende verkocht moet hebben, de onherroepelijke bouwvergunning gereed dient te zijn en dat er goedkeuring is van Woningborg. Vaak wordt er een termijn van ca. 6 maanden gehanteerd als uiterste datum na ondertekening van de overeenkomst voor het vervallen van de opschortende voorwaarden.

Wanneer start bouw?

Wanneer de aannemer voldoende heeft verkocht, de onherroepelijke bouwvergunning er is en er goedkeuring is van Woningborg op het plan, kan de brief aan de koper worden gestuurd dat de bouw kan worden ingepland.

Wanneer ga je betalen?

Zodra de aannemer aangeeft dat de bouw gaat starten en je de financiering rond hebt met de bank, kun je een afspraak met de notaris maken om de grond te laten passeren. Zodra de hypotheekakte is gepasseerd bij de overdracht moet je aan de bank - in principe al tijdens de bouw - het volledige bedrag aan rente over het geleende bedrag gaan betalen. Hier kan echter door de bank een rentebedrag van worden afgetrokken wat de bank jou weer betaalt, omdat een deel van het hypotheekbedrag bij de bank in depot blijft staan. U betaalt op deze manier uitsluitend rente over het opgenomen geld.